'Leren met plezier en zelfvertrouwen '

Op onze school in Arnhem-Zuid geven we kwalitatief goed onderwijs aan kinderen die extra aandacht en zorg nodig hebben. In alle rust kan elk kind bij ons zichzelf zijn en samen met andere kinderen nieuwe vaardigheden en talenten ontdekken.
Daarom gaan kinderen met plezier en zelfvertrouwen naar De Horizon.
Welkom op onze website!

Onze visie:

"Ik hoor erbij, ik weet wat ik kan en wat ik wil.
Ik kan het zelf en ik kan het samen!"

Extra aandacht

De 150 kinderen van De Horizon verbreden op onze school hun eigen horizon en ervaren succes! Wij stemmen ons onderwijs af op de onderwijsbehoefte van de kinderen. We vinden rust en structuur belangrijk. Ons team is betrokken en enthousiast en geeft uw kind de extra aandacht die het nodig heeft. We vinden het belangrijk dat ieder kind zich veilig en op zijn gemak voelt. Samen met ouders zorgen wij dat ieder kind gezien en gehoord wordt. En dat ieder kind zich naar eigen kunnen kan ontwikkelen.

Wij stemmen ons onderwijs af op wat uw kind kan, zodat het succes ervaart. Dat vergroot het zelfvertrouwen en zorgt ervoor dat uw kind met plezier naar school gaat.

Voor de wereld van morgen!

SBO De Horizon is als katholieke basisschool onderdeel van de Delta Scholengroep in Arnhem en omstreken. Gedeelde normen en waarden vinden wij belangrijk. En ook dat we op onze school altijd betrokken zijn bij de ander en respect hebben voor elkaar. Zo leren we samen voor de wereld van morgen. 

- Laatste nieuws -

- agenda -

- BEREIKBAARHEID -

+31 (0)26 322 91 70

info.horizon@de-horizon.nl