- ALGEMENE INFO -

"Ik hoor erbij, ik weet wat ik kan en wat ik wil.
Ik kan het zelf en ik kan het samen!"

Basisschool De Horizon

De Horizon is een school voor speciaal basisonderwijs. We zijn er voor kinderen uit Arnhem en omliggende gemeenten. Elk kind krijgt de ruimte zichzelf te zijn en zich te ontwikkelen. Motivatie, autonomie en eigenwaarde staan daarbij centraal, net als zelfinzicht en gedrag. We willen de kinderen op een goede manier voorbereiden op de stap naar het voortgezet onderwijs.

>> De Horizon op Scholen op de Kaart  

Ons onderwijs

In een duidelijke en veilige leeromgeving geven wij uitdagende en veelzijdige lessen. We stellen hoge maar reële doelen en we werken aan de brede ontwikkeling van elk kind. Tijdens de lessen besteden we veel aandacht aan basisvakken als taal, lezen, schrijven en rekenen. Dat doen we in groepsvorm met oog voor elk individueel kind. Dus ook voor uw kind!

We werken bovendien bewust en planmatig aan sociale en communicatieve vaardigheden. Zo kunnen kinderen op De Horizon beter rekening houden met elkaar én voor zichzelf opkomen. We houden de sociaal-emotionele ontwikkeling van uw kind in de gaten en bemoedigen en belonen goed gedrag. Daar praten we met de kinderen over. Gedrag is ook een vak, vinden wij.

Kinderen leren op De Horizon ook samen te spelen tijdens begeleid buitenspel. We prikkelen de nieuwsgierigheid en het creatief en kritisch denkvermogen met lessen in muziek, drama, handvaardigheid en tekenen. Ook geven we twee á drie keer per week les in bewegen in de vorm van gym en zwemmen.

>> Bekijk nu onze schoolgids

Kernwaarden

Op De Horizon hebben we een aantal kernwaarden. Hierdoor weten kinderen waar ze aan toe zijn, voelen ze zich samen veilig en behalen ze betere leerresultaten.

 • Veiligheid en duidelijkheid
  Onze school biedt een veilige omgeving waarin voor iedereen duidelijk is wat wél en níet mag.
 • Structuur en regelmaat
  We hebben een vaste dagindeling. Dat geeft rust voor iedereen.
 • Extra zorg en aandacht
  Als een kind extra ondersteuning nodig heeft, kan dit geboden worden. Soms schakelen we extra professionals in.
 • Uitdagend en veelzijdig
  Onze verwachtingen zijn hoog voor elk kind. Samen met hen ontdekken en ontwikkelen we talenten.
 • Samen met ouders
  Samen met u zijn we verantwoordelijk voor het leerproces van uw kind. Daarover hebben we met regelmaat samen contact.  

Zorg op De Horizon

Op De Horizon observeren we de ontwikkeling van uw kind op diverse manieren. Soms is niet meteen duidelijk is welke begeleiding er nodig is, dan kan extra onderzoek meer informatie opleveren. We organiseren dan een zorgteambespreking. Samen met u en ervaren professionals bespreken we welke extra ondersteuning gewenst is. In de school zijn een orthopedagoog, logopedist en kinderfysiotherapeut aanwezig, zodat specialistische zorg ook tijdens schooltijd kan plaatsvinden.

Onze identiteit

We zijn een katholieke school en vieren de feesten die daarbij horen. We staan open voor alle culturele achtergronden en levensbeschouwingen. Iedereen heeft recht op respect en vertrouwen. 

Ons doel is dat elk kind, ongeacht achtergrond, specifieke situatie, geloofs- of levensovertuiging, zich zo optimaal mogelijk kan ontwikkelen. Daarom vinden we een open, warm en veilig schoolklimaat heel belangrijk.